• 210 5693231
  • Επικοινωνία

ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ

Το Λογάδην Ολιγομελή Τμήματα απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας.

Στοχεύει στην πρόληψη και αποκατάσταση αναδυόμενων δυσκολιών και την καλλιέργεια αναπτυξιακών, γνωστικών και μαθησιακών δεξιοτήτων. Η ανάπτυξη της κοινωνικότητας και της συνεργασίας, η βελτίωση της γενικότερης σχολικής απόδοσης, η καλλιέργεια προσωπικών ενδιαφερόντων και δραστηριοτήτων είναι πρωταρχικοί στόχοι αυτών των ομάδων. Οι ομάδες αυτές χωρίζονται σε διαφορετικά επίπεδα ανάλογα με την ηλικία και τις ανάγκες των συμμετεχόντων. Μπορείτε να ρίξετε μία ματιά στη θεματολογία των ολιγομελών τμημάτων μας.


αφήγηση

Ο τομέας της αφήγησης, συχνά παραμελημένος στην εκπαίδευση, είναι σημαντικός γιατί οργανώνει τη γλωσσική πληροφορία τόσο στην πρόσληψη όσο και την έκφρασή της. Βελτιώνει την κατανόηση και παραγωγή του γραπτού λόγου και βοηθάει το μαθητή να διαχειρίζεται το γλωσσικό εργαλείο είτε προφορικά είτε γραπτά.

Διαβάστε Περισσότερα

mft

Η μυολειτουργική θεραπεία στοχεύει στη στοματοπροσωπική ενδυνάμωση και αποκατάσταση των άμεσα συνδεδεμένων λειτουργιών της αναπνοής, άρθρωσης, μάσησης και κατάποσης μέσα από το παιχνίδι και τη φαντασία με τη χρήση πρωτότυπου εξειδικευμένου παιδαγωγικού υλικού.

Διαβάστε Περισσότερα

άρθρωση - φωνολογία

Λογοθεραπεία και σε ομάδα! Η ομάδα αυτή στοχεύει στην αρθρωτική και φωνολογική ενημερότητα και ολοκλήρωση του παιδιού και του μαθητή. Απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Το πρόγραμμα αυτό έχει τόσο προληπτικό όσο και διορθωτικό – αποκαταστασιακό χαρακτήρα.

Διαβάστε Περισσότερα

πρώιμη κατανόηση και έκφραση

Η πρώιμη κατανόηση και έκφραση προφορικού λόγου είναι μία ομάδα που απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας ή δίγλωσσα παιδιά μεγαλύτερης ηλικίας και αποτελεί ένα ολοκληρωμένο και δομημένο πρόγραμμα διδασκαλίας της γλώσσας μας.

Διαβάστε Περισσότερα

γραφοκινητική εξάσκηση

Περιλαμβάνει δραστηριότητες και δοκιμασίες αδρής και λεπτής κινητικότητας. Κύριος στόχος η ορθή τριποδική λαβή, ο προσανατολισμός και η αντίληψη του χώρου στη σελίδα, το πλαίσιο, τη γραμμή καθώς και το μέγεθος και η ποιοτική απόδοση των γραφημάτων.

Διαβάστε Περισσότερα

δεξιότητες καθημερινής ζωής

Οι δεξιότητες καθημερινής ζωής αποκτώνται με την εμπειρία και την επανάληψη, καθώς βιώνουμε την καθημερινότητα. Οι δεξιότητες αυτές, κάποιες φορές, δεν αναπτύσσονται αυτόματα και το παιδί μπορεί να δυσκολεύεται να τις γενικεύσει και να τις εφαρμόσει.

Διαβάστε Περισσότερα

παραγωγή γραπτού λόγου

Παραγωγή γραπτού λόγου: Αποτελεί ξεχωριστό τομέα παρέμβασης ζωτικής σημασίας. Οι απαιτήσεις της εκπαίδευσης (σχολικές εργασίες) και της επικοινωνιακής καθημερινότητας (σύνταξη e-mail, γράμματος, πρόσκλησης, κ.λ.π.) διαμορφώνουν την ανάγκη για μία δομημένη μετάβαση από τον προφορικό στο γραπτό λόγο καθώς και για τον εμπλουτισμό του.

Διαβάστε Περισσότερα

γραμματική

Με οδηγό τη μορφολογία και με άξονα τις μεταγνωστικές τεχνικές και τη βιωματική αφομοίωση, η διδασκαλία της γραμματικής δεν αποτελεί απλή εκμάθηση και απομνημόνευση κανόνων αλλά επιστημονικό πεδίο εκπαίδευσης, μέσα από το οποίο, επιτυγχάνεται η ορθή γραφή της γλώσσας και η επικοινωνιακή χρήση της προφορικά και γραπτά.

Διαβάστε Περισσότερα

αναγνωστική ευχέρεια και κατανόηση

Η αναγνωστική ευχέρεια και αναγνωστική κατανόηση διευκολύνει το μαθητή να αντιληφθεί το νόημα των κειμένων που διαβάζει αλλά και  να επιταχύνει την αποστήθιση, καθώς πάνω σε αυτή βασίζεται το μεγαλύτερο μέρος του εκπαιδευτικού μας συστήματος.

Διαβάστε Περισσότερα

αποκατάσταση μαθηματικών

Αφορά σε μαθητές δημοτικού που συναντούν δυσκολίες στην κατάκτηση και απόδοση μαθηματικών πράξεων είτε αυτό αφορά στην εκτέλεση του αλγόριθμού τους ή των εννοιών που αυτές περιλαμβάνουν.

Διαβάστε Περισσότερα

διορθωτική αγωγή

Η Διορθωτική Αγωγή είναι μία ολοκληρωμένη διδακτική μέθοδος επανεκπαίδευσης, που αποσκοπεί τόσο στη μαθησιακή ενίσχυση του παιδιού όσο και στην ψυχολογική του στήριξη και την καλλιέργεια της αυτοεκτίμησης.

Διαβάστε Περισσότερα

κοινωνικές δεξιότητες

Η ομάδα καλλιεργεί τις κοινωνικές δεξιότητες του παιδιού. Σκοπός της ομάδας είναι η ανάδυση, εδραίωση και γενίκευση δεξιοτήτων κοινωνικής αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας μέσα από δραστηριότητες που στοχεύουν στην εναλλαγή σειράς, την ανάληψη πρωτοβουλίας, τη συμμόρφωση σε κοινωνικούς κανόνες και την ενδυνάμωση της αυτοπεποίθησης και της κοινωνικής συνύπαρξης.

Διαβάστε Περισσότερα

προπαιδαγωγικό

Αποτελεί μία εισαγωγή στο γράφημα. Διδασκαλία μέρους γραμμάτων με τα οποία τα παιδιά μπορούν μέσα από το ομαδικό παιγνίδι αλλά και σε ατομικό επίπεδο να συνθέσουν συλλαβές, λέξεις και μικρές φράσεις.

Διαβάστε Περισσότερα

Newsletter

Εγγραφείτε στο newletter μας ώστε να λαμβάνετε ενημερώσεις και νέα μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

  • Ελ. Βενιζέλου 120, Αγία Βαρβάρα, Αττικής
  • 210 5693231
  • info@logadin.gr