• 210 5693231
 • Επικοινωνία

Πιστοποιημένοι Εκπαιδευτές

Πιστοποιημένοι εκπαιδευτές

Τα πρόσωπα στο Λογάδην

 Η ομάδα μας απαρτίζεται από επαγγελματίες ειδικής εκπαίδευσης στην ψυχική και σωματική υγεία. Η διεπιστημονική μας ομάδα συνεργάζεται για την παραγωγή των βέλτιστων δυνατών αποτελεσμάτων σε όλα τα ατομικά και ομαδικά προγράμματα που πραγματοποιούνται στο χώρο μας.

Όλοι οι εκπαιδευτές είναι καταρτισμένοι και διαθέτουν μακρόχρονη επαγγελματική πείρα. 

Οι ειδικότητες που συνεργάζονται για την ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών του ατόμου και της οικογένειας είναι οι ακόλουθες:

 • Λογοθεραπευτές
 • Εργοθεραπευτές
 • Ειδικοί παιδαγωγοί
 • Ψυχολόγοι
 • Παιδοψυχολόγοι
 • Παιδοψυχίατροι
 • Μουσικοπαιδαγωγοί
 • Δάσκαλοι Yoga
 • Εκπαιδευτές και θεραπευτές μασάζ

 Οι παραπάνω ειδικότητες συνεργάζονται τόσο για την αξιολόγηση όσο και την παρέμβαση, όπου αυτή κρίνεται αναγκαία. Η ομάδα επίσης δρα συμβουλευτικά για την καλύτερη ενημέρωση των οικογενειών, ακόμα και όταν δεν κρίνεται απαραίτητη η υλοποίηση κάποιου αξιολογητικού ή αποκαταστασιακού προγράμματος.

 Η πρώτη γνωριμία και αξιολόγηση παρέχονται δωρεάν.
 Δεκτά όλα τα ταμεία.

Πιστοποιημένοι Εκπαιδευτές

 Η διαρκής εκπαίδευση και ενημέρωση γύρω από τα θέματα της ψυχικής και σωματικής υγείας είναι ο πρωταρχικός στόχος του πλαισίου μας. Έτσι επιτυγχάνεται η έγκυρη αντιμετώπιση προβλημάτων αλλά και η πρόληψη εμφάνισης αυτών.
Εμπλουτίζοντας διαρκώς τη γνώση και την εμπειρία μας, δουλεύουμε πάντα με σύγχρονα και εξελιγμένα επιστημονικά εργαλεία και χρησιμοποιούμε πρόσφατες έρευνες και μεθόδους.
Τα προγράμματα που χρησιμοποιούνται συνοδεύονται πάντα από πιστοποίηση και αναγνώριση από επίσημους φορείς καλλιεργώντας την εμπιστοσύνη στη χρήση τους.

 Τα προγράμματα υλοποιούνται με τη χρήση πρότυπου εκπαιδευτικού υλικού αλλά και με το πρωτότυπο και εξειδικευμένο υλικό ΛΟΓΑΔΗΝ που έχει κατασκευαστεί υπό την επιμέλεια του άρτια εκπαιδευμένου επιτελείου μας.
Στην ιστοσελίδα μας, που ανανεώνεται διαρκώς, μπορείτε να ενημερώνεστε για τη διαρκή μας εκπαίδευση σε καινούρια προγράμματα και μεθόδους αξιολόγησης, αποκατάστασης και διδασκαλίας.

Α’ ΤΕΣΤ: Ανιχνευτική δοκιμασία σχολικής ετοιμότητας για παιδιά νηπιαγωγείου. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

ΑΘΗΝΑ ΤΕΣΤ: Διάγνωση δυσκολιών μάθησης. Εξετάζει 5 τομείς ανάπτυξης: νοητική ικανότητα, μνήμη ακολουθιών, ολοκλήρωση παραστάσεων, γραφο-φωνολογική ενημερότητα, νευρο-ψυχολογική ωριμότητα. Καλύπτει παιδιά ηλικίας 5-10 ετών, αλλά μπορεί να χορηγηθεί και σε μεγαλύτερα παιδιά, τα οποία παρουσιάζουν «σοβαρές μαθησιακές ανεπάρκειες», ενώ ορισμένες κλίμακες μπορούν να χρησιμοποιηθούν με παιδιά όλων των ηλικιών. 

DERBYSHIRE LANGUAGE SCHEME: Εργαλείο αξιολόγησης και εκπαίδευσης για την κατανόηση και έκφραση της γλώσσας. Αναφέρεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας αλλά και σε μεγαλύτερα που συναντούν δυσκολίες στην κατάκτηση της γλώσσας. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

TEACCH: Θεραπεία και εκπαίδευση ατόμων με αυτισμό και δυσκολίες στην επικοινωνία. Οπτικοποιημένο σύστημα δόμησης του χώρου και του χρόνου με σκοπό την αύξηση της λειτουργικότητας και της επικοινωνίας του ατόμου και την αποφυγή αρνητικών συμπεριφορών. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

PECS: Σύστημα εναλλακτικής επικοινωνίας μέσω ανταλλαγής εικόνων. Διαρθρώνεται σε στάδια και παρέχεται διαβαθμισμένη βοήθεια από τον επικοινωνιακό σύντροφο. Αφορά σε λεκτικά και μη λεκτικά παιδιά και στοχεύει στην ανάπτυξη της επικοινωνίας και του λόγου. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

MAKATON VOCABULARY PROJECT: Γλωσσικό σύστημα με χρήση συμβόλων και νοημάτων για παιδιά και ενήλικες. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

PORTAGE: Πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης για παιδιά με ειδικές ανάγκες. Πραγματοποιείται με επισκέψεις του ειδικού στο οικιακό πλαίσιο για την εκπαίδευση τόσο του ίδιου του παιδιού αλλά και του γονέα ως συνεκπαιδευτή. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

VOICECRAFT: Αποκατάσταση φωνής. Τεχνική που εστιάζει στην απελευθέρωση των λαρυγγικών περιορισμών που δημιουργούν προβλήματα στη φώνηση. Αναπτύσσει την επιλεκτική χρήση διαφόρων παραμέτρων του λάρυγγα και της φωνητικής οδού. Αντιμετωπίζει τη φωνή σα μουσικό όργανο, ώστε η παραγωγή φωνής να γίνει λιγότερο ενστικτώδης και περισσότερο ελεγχόμενη – προβλέψιμη. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

SVTSG (Système verbo-tonal structuro-global): Λογοτονικό  δομικό σφαιρικό σύστημα για τη βαρηκοΐα και την κώφωση. Βελτίωση της καταληπτότητας της ομιλίας μέσω της αέρινης και οστέινης αγωγής βασισμένη στην ολική σωματική διέγερση. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ: Αφορά σε παιδιά δημοτικού. Αποτελεί ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα που υλοποιείται με τη χρήση έντυπου και τρισδιάστατου υλικού και ειδικών εκπαιδευτικών τεχνικών και εργαλείων δίνοντας σημασία στην πραξιακή, εικονική και συμβολική διάσταση της γνώσης. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΔΥΣΚΟΛΙΩΝ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ: Αφορά σε 15 γνωστικούς τομείς του δημοτικού και 16 του γυμνασίου. Οι δοκιμασίες χωρίζονται ανά τάξη και ανά γνωστικό τομέα. Η ποιοτική αξιολόγηση των τομέων είναι λεπτομερής και ενδελεχής και απευθύνεται σε όλους τους μαθητές που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη σχολική τους επίδοση. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

ΓΝΩΣΙΑΚΟ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΟ ΔΡΑΜΑ: Ψυχοπαιδαγωγικό μοντέλο για την αντιμετώπιση κοινωνικών και επικοινωνιακών δυσκολιών που συνδυάζει την τέχνη του θεάτρου με αρχές και τεχνικές από τη γνωσιακή και συμπεριφορική θεραπευτική μέθοδο της ψυχολογίας. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

MFT: Η Μυολειτουργική Θεραπεία είναι η διαγνωστική και πρακτική αντιμετώπιση των μυολειτουργικών διαταραχών του στοματοπροσωπικού συστήματος καθώς και η αποκατάσταση των επιδράσεων σε όλο το σώμα, τη στάση, την αναπνοή, τη συγκέντρωση και το συντονισμό ματιού – χεριού. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

INTERNATIONAL ASSOCIATION OF INFANT MASSAGE: Σκοπός του οργανισμού και του προγράμματος είναι να προάγει τη φροντίδα και την επικοινωνία (μέσω της αίσθησης της αφής) μέσα από την εκπαίδευση, την επιμόρφωση και την έρευνα, έτσι ώστε οι γονείς – κηδεμόνες και τα βρέφη - παιδιά να αναπτύσσουν αισθήματα υγιών δεσμών μεταξύ τους από τα πρώτα στάδια της οικογένειας, τα οποία θα τους στηρίζουν σε όλη τους τη ζωή. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

INTERNATIONAL ASSOCIATION BIRTHLIGHT: Σκοπός του οργανισμού και του προγράμματος είναι να προσεγγίσει ολιστικά τη γέννηση, ενσωματώνοντας σώμα, μυαλό και συναισθήματα σε όλες τις μεταμορφωτικές διαδικασίες της εγκυμοσύνης, της γέννας και της ανατροφής του μωρού και μετέπειτα του παιδιού. Η προώθηση τρόπων χαρούμενης επικοινωνίας μεταξύ των γονιών και των μωρών συνεισφέρει σημαντικά στην άριστη ανάπτυξη των παιδιών και ενισχύει το συναισθηματικό δεσμό που δημιουργείται σε αυτή την περίοδο. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

YOGABEEZ: Ο Διεθνής αυτός οργανισμός παρέχει στα παιδιά όλων των ηλικιών μία φυσική και πνευματική βιωματική εμπειρία ενσωματώνοντας τις αξίες της παραδοσιακής Yoga και της Μοντεσσοριανής μεθόδου. Ο Οργανισμός της YogaBeez ιδρύθηκε με θεμέλιο το σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε παιδιού ως ξεχωριστό και δημιουργικό άτομο. Έμφαση δίνεται στην εκπαίδευση, ενδυνάμωση και εξάσκηση του ολοκληρωμένου παιδιού. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

YOGA ALLIANCE: Είναι ένας Διεθνής μη κερδοσκοπικός Οργανισμός με στόχο να γίνει γνωστή η Επιστήμη της Yoga. Υποστηρίζει τις υψηλού επιπέδου σπουδές πάνω στην επιστήμη της Yoga, προωθεί την έρευνα και διευρύνει τη γνώση και πιστοποιεί παγκοσμίως δασκάλους Yoga. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Newsletter

Εγγραφείτε στο newletter μας ώστε να λαμβάνετε ενημερώσεις και νέα μας.

Επικοινωνήστε μαζί μας

 • Ελ. Βενιζέλου 120, Αγία Βαρβάρα, Αττικής
 • 210 5693231
 • info@logadin.gr